Хустська СЗОШ І-ІІ ст. – інтернат стала повною загальноосвітньою школою

1

Хустська  СЗОШ І-ІІ ст. – інтернат стала повною загальноосвітньою школою

Вчитимуться в ній учні з вадами слуху 12 років

Цими днями депутати обласної ради ухвалили рішення про реорганізацію Хустської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І – ІІ ступенів шляхом перетворення у Хустську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І – ІІІ ступенів Закарпатської облради.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської обласної ради, головною метою спеціальної школи-інтернату є забезпечення реалізації права дітей, які мають вади слуху, на здобуття повної загальної середньої освіти, розвиток і формування особистості, забезпечення соціально- психологічною реабілітацією і трудовою адаптацією, виховання в них загальнолюдських цінностей, громадської позиції у відповідності до державних соціальних нормативів у сфері реабілітації.

Серед її важливих завдань означено не тільки забезпечення права дітей, які мають вади слуху, на здобуття повної загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією, а й розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості; сприяння засвоєння учнями норм громадської етики та загальнолюдської моралі міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок; сприяння фізичному і психічному розвитку дітей, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; забезпечення у процесі навчання і виховання системного, кваліфікованого психолого-медико- педагогічного супроводу з врахуванням стану здоров’я особливостей психо- фізичного розвитку учнів; здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, що їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань; створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство; здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням фізіологічних особливостей кожного учня; на період перебування учнів у школі забезпечення належних умов їх проживання, навчання та всебічного розвитку.

Спеціальна школа-інтерант відтепер є триступеневою: І ступінь – підготовчий клас, 1-4 класи – початкова школа, що забезпечує початковий рівень загальної освіти; ІІ ступінь – 5-10 класи – основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту. ІІІ ступінь – 11, 12 класи – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту.

Спеціальна школа-інтернат за погодженням із департаментом освіти і науки облдержадміністрації може мати у своєму складі дошкільні групи.

На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття повної загальної середньої освіти у спеціальній школі- інтернаті встановлюється така мережа: дошкільне відділення; класи: підготовчий, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й; 11-й, 12-й; факультативи: розвиток мовлення, поглиблене вивчення трудового навчання.

Зарахування учнів (вихованців) до спеціальної школи-інтернату здійснюється за наказом директора на підставі відповідних документів, які подають особисто батьки або особи, які їх замінюють. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої спеціальної школи-інтернату. За бажанням батьків учні школи можуть лише навчатися у спеціальній школі-інтернаті без проживання у ній.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога. Навчальний рік поділяється на два семестри.

Визначено і тривалість уроків та перерв, щоденну кількість і послідовність навчальних занять, а також зміст, обсяг і форму виконання домашніх завдань. Також означено, що лікувально-профілактична і корекційно-відновлювальна робота спрямована на максимальне збереження залишкового слуху у дітей. Два рази на рік проводяться поглиблені медичні огляди всіх дітей. Результати їх заслуховуються на педагогічних радах. Діти з хронічними захворюваннями знаходяться під постійним диспансерним наглядом Хустської дитячої поліклініки. Діти з супутніми хронічними соматичними захворюваннями одержують курс відповідного лікування. Джерелами формування кошторису спеціальної школи-інтернату є: кошти освітньої субвенції, кошти обласного бюджету;кошти, отримані за надання платних послуг;доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші внески, не заборонені чинним законодавством.

mediakhust.net

 

Прокоментуй!

(Required)
(Required, will not be published)