У минулому році в Хусті працевлаштовано 1383 безробітних

2

У минулому році в Хусті працевлаштовано 1383 безробітних

Упродовж 2015 року соціальними послугами, що надає Хустський міськрайонний центр зайнятості, скористалися 3067 осіб, з яких 1466 мали статус безробітного. Серед безробітних: 1104 жінки; 362 – чоловіки; 707 осіб – молодь віком до 35 років. Із загальної чисельності безробітних та незайнятих 1800 осіб – меш-канці сільської місцевості.
Активними заходами (працевлаштування, професійне навчання, громадські та тимчасові роботи) було охоплено 1753 особи, або 57,2 % із тих, які скористалися послугами служби. З числа незайнятих громадян: працевлаштовано центром зайнятості на вільні та новостворені робочі місця – 1383 особи. Громадян, які потребують соціального захисту та неспроможні на рівних конкурувати на ринку праці, працевлашто-вано 309. Шляхом надання роботодавцю компенсації єдиного соціального внеску, на новостворені робочі місця працевлаштовано 43 безробітних. Одноразовою виплатою допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю з початку року скористалося 20 безробітних. Найбільш поширеними видами діяльності, які обирають безробітні при одноразовій витраті є торгівля, громадське харчування, транспортні та юридичні послуги населенню. А знедавна додався ще і такий вид послуг, як організація сільського зеленого туризму.
Одним із важливих видів соціальних послуг незайнятим громадянам у сучасних умовах є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Упродовж звітного періоду проходили професійне навчання 233 безробітних, майже 100 відсотків навчалися за конкретними замовленнями роботодавців. На нинішній день працевлаштовано після проходження навчання 228 безробітних. Рівень працевлаштування безробітних після завершення профнавчання становить 97,8%.
Підтриманню рівня життєзабезпечення та мотивації до праці безробітних сприяє організація для них громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, до яких упродовж 2015 року було залучено 137 безробітних осіб. Протягом жовтня – листопада налагоджено тісну співпрацю центру зайнятості з відповідними відділами управлінь соціального захисту по залученню зареєстрованих безробітних до громадських робіт з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. Станом на 1 січня, з метою якнайшвидше донести до людей усі умови одержання субсидій, Хустським центром зайнятості залучено до виконання цих робіт 25 безробітних.
Із наявних 1327 вакансій, що були актуальними у звітному періоді, укомплектовано 1220 одиниць, рівень укомплектування вакансій становить 92%. Із 387 підприємств, установ та організацій, які мали вакан-сії у звітному періоді, отримали робочу силу завдяки службі зайнятості 368 роботодавців.

В. Гуц
директор
Хустського МРЦЗ

mediakhust.net

Прокоментуй!

(Required)
(Required, will not be published)